Samarbeten

Destination Dalby samarbetar även med olika aktörer – företag, föreningar, kommunala avdelningar mm. Samarbeten kan tex bygga på ömsesidiga utbyten eller sponsorskap för olika event med syfte att skapa en trygg och underhållande miljö för de som bor och verkar i regionen. Målet är också att locka turister och besökare från när och fjärran.

Vårt stora mål är att steg för steg sätta regionen på världskartan. Vi ska vara stolta över vad vi har och vad vi kan skapa. Till exempel en juniorvärldsmästare och europamästare i brottning genom Jonna Malmgren i Dalby brottarklubb, Fredrik Önnevall känd bl.a. från TV, Jesper Rönndahl från Veberöd. Dessa är bara några goda exempel på människor som kommer härifrån som är bra förebilder och som indirekt sprider kunskap om vår region.

Målet är att alla som växer upp här ska bli Dalbys framtida ambassadörer, de kommer att ha en bra uppväxt med inspirerande människor och miljö kring sig så att deras uppväxtort kommer att ligga dem varmt om hjärtat.

By Nytomt

Bakgrunden till varför jag, Eric Nytomt (By Nytomt) är en del av Destination Dalby är egentligen väldigt enkel.

Jag har en önskan om en levande by och kan jag vara med och bidra på något sätt, så vill jag det.

Jag vill att det ska finnas möjligheter för upplevelser. En by, en plats, där min familj och mina barn kan växa upp och trivas i, på många sätt. Och det finns potential, det har jag alltid tyckt och trott och gör fortfarande.

2018 sökte jag upp ägarna till fastigheterna kring Dalby Gästis. Jag mötte Marita Holmgren och resten är historia. Nu har vi landat i denna fantastiska grupp människor som vill framåt, uppåt. Som vill sätta Dalby på kartan och skapa mervärde och förvalta möjligheterna som fastigheterna och dess omgivning erbjuder.

Jag har haft scenen som arbetsplats i hela mitt yrkesverksamma liv och har gjort över 2500 framträdanden. Min röst är mitt verktyg och hela Sverige är min arbetsplats. De senaste 6 åren har utvecklingen även gått mer mot att skräddarsy underhållningsupplevelser mot företag men även offentliga evenemang. Varje uppdrag blir helt enkelt något unikt och det kan vara allt ifrån dinnershows både med och utan liveband, konserter, arrangemang av alla dess slag, företagsaktiviteter mm. Mitt bidrag i gruppen är min erfarenhet, mitt kontaktnät och min drivkraft.

Pengu Studios

När Pengu Studios 2022 blev tillfrågade från den gruppering som skulle komma att bilda Destination Dalby om att skapa Historiska Veckan, påbörjades ett samarbete som snart skulle komma att fördjupas. Redan under hösten då Pengu plötsligt sökte nya lokaler för sin verksamhet blev det så att man flyttade hela sin verksamhet och personal till Dalby. Kontoret inryms nu i det gamla anrika Polishuset, streaming- och videostudio på tredje våningen i Tingshuset och lager för kostym med mera i ett lager på Veberödsvägen. Detta i sin tur öppnade upp för intressanta och nya möjligheter. Sven och Marita som äger fastigheterna Gästis, Tingshuset, Polishuset och Rumshotellet, hade sedan länge en vision om att skapa ett mat- och kulturkvarter i området. Tillsammans med Pengu blev detta nu möjligt. Pengu har resurserna, kontaktnäten och utrustningen samt inte minst erfarenhet inom kulturbranschen och med såväl lokaler som utomhusytor på platsen, blir detta en perfekt match. Inte minst med Gästis som part, där mat och dryck enkelt kan införlivas i konceptet.

Utifrån detta skapades Destination Dalby med fastighetsägarna, Pengu Studios, ByNytomt som också är nöjesproducent samt Lars Ljungberg som gruppens historiske expert och redaktör för Dalbybladet. Till detta knyts Gästis och en spännande helhet har skapats.

Pengu Studios AB är vad vi brukar kalla ett 360-entertainment company. Den ena delen jobbar med digitala lösningar inom underhållning och B2B arrangemang, medan den andra jobbar med livearrangemang för såväl privatpublik som företag. Pengus digitala sida skapar bland annat en digital spelplattform för sk. RPG (role playing games) i samarbete med bl.a. amerikanska Paizo som näst efter Dungeons & Dragons är den största speltillverkaren i världen inom RPG. Utöver detta omfattar verksamheten 2D och 3D animering, filmning och streaminglösningar, skräddarsydda avatarer, digitala möten och konferenser med bl.a. annat Lunds Universitet som avtalskund, Lunds Kommun och Ideon. Denna delen leds av Pengu Studios VD Markku Lorentz.

För livearrangemangsdelen ansvarar Mathias Dümmatzen. Den avdelningen arbetar med olika former av scenframträdanden som teater, musikal, show, konserter och mycket mer, men även scentekniska lösningar inom ljud, ljus och bild. Arrangemangen riktar sig såväl till privat publik som företag. Till de större sistnämnda kunderna kan räknas Nova Lund och Ystad Teater/Ystadsrevyn.

Pengu Studios har 13 anställda varav 10 sitter i Dalby, 2 i Colombia och 1 i Berlin.

Lasse Ljungberg

När renoveringen av Dalby Gästis påbörjades, väcktes mitt intresse som historieintresserad Dalbybo och jag tog kontakt med Sven ock Marita, de nya ägarna till byggnaden. Det ledde till ett samarbete där jag bl.a. fick möjlighet att hålla i guidade turer i gästiskvarteret och de övriga delarna av det historiska Dalby. Under 2022 sammanförde jag dem med Pengu Studios och Mathias Dümmatzen som jag kände sedan innan. I denna grupp påbörjade vi då visionen med Historiska Dalby och därefter vidare projekt. Det visade sig vara en bra idé att kombinera olika kompetens/intresseområden och skapa en gemensam ”röd tråd” för att på bästa sätt exponera och vidareutveckla den unika möjlighet som ”Gästis-kvarteret” erbjuder.

Viljan och entusiasmen att belysa och informera om Dalbys långa historia, inleddes i samband med att Gästis åter öppnades efter några års renovering. De kringliggande historiska intressanta byggnaderna runt det s.k. Tingstorget (Gästis, Tingshuset, Polishuset och Rumshotellet) besitter fina möjligheter till olika evenemang. Detta, kopplat till ägarnas vision om att levandegöra området både genom att förmedla områdets historia och öppna upp för musik- och kulturevenemang, är ett inspirerande incitament att hitta vägar för engagemang och samarbete.

Förenar man detta med den anrika Gästgivargården med sitt kulinariska utbud, är det en fantastisk möjlighet som växer fram.