Om oss

Destination Dalby är en plattform för att skapa positiv interaktion kring Dalby.

Destination Dalby ska vara en plattform för Dalby. Vi ska vara en hjälp och katalysator för det goda mötet. Må det vara i mötet mellan människor eller föreningar och företag. Allt med syfte att skapa bästa miljö för interaktion och skapande. 

Vi brinner för utveckling och framåtskridande men också för försiktigt bevarande av det historiska. Vi vurmar särskilt för kultur, gastronomi, byns historia och, återigen, det goda mötet. Initiativtagare till Destination Dalby är Sven och Marita Holmgren och tanken har vuxit fram under deras arbete med renovering och utveckling av Tingskvarteret (Gästis, Tingshus, Polishus, Annexet och utemiljön med Tingstorget och Tingsparken).

Dalbybladet

Dalbybladet Vinter/Vår 2024 är nu ute! Föregående tidningar finns också tillgängliga att läsa här.